Αλλάζουν ριζικά από τις φετινές πανελλαδικές τα δεδομένα της πρόσβασης καθώς εισάγονται, ανάμεσα σε άλλες αλλαγές και διαφορετικοί Συντελεστές Βαρύτητας υπολογισμού των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ. Μέχρι τώρα σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο ΓΕΛ και Τομέα ΕΠΑΛ υπήρχε συγκεκριμένη βαρύτητα για καθένα από τα 4 Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα. Για παράδειγμα στα Επιστ. Πεδία των ΓΕΛ, υπήρχε […]

Το Πρόγραμμα σπουδών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού έγινε τετραετές. (ΦΕΚ 5824/Β/30-12-2020)

Η απόφαση για το 4ετές πρόγραμμα ισχύει για όσους σπουδαστές εισάγονται στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής. (ΦΕΚ 5057/Β/1-11-2021)

Οι ήδη εγγεγραμμένοι σπουδαστές έως και το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών, ως ίσχυε κατά τον χρόνο εισαγωγής τους στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3917/30.3.2006 (Β΄ 443) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Πρόγραμμα σπουδών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε.) του Ο.Τ.Ε.Κ., η ισχύς της οποίας παύει αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση των σπουδών τους».

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε ότι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, ότι από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 έως και την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής/μετακίνησης. Στην ανωτέρω προθεσμία υποβάλλονται αιτήσεις:

• από ενδιαφερόμενους φοιτητές για μετεγγραφή/μετακίνηση με μοριοδοτούμενους λόγους,

• από αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές,

• από φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022,

• από ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, είτε ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, είτε ως έχοντες κυπριακή καταγωγή για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής,

• από φοιτητές – τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄120),

• από φοιτητές – τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttps://transfer.it.minedu.gov.gr

Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν. Επισημαίνεται ότι η κατοχή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) είναι υποχρεωτική για τον αιτούντα ηλεκτρονικής αίτησης με μοριοδοτούμενους λόγους, αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές και Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Δείτε:

• Την Εγκύκλιο με τις Προϋποθέσεις Μετεγγραφών & Μετακινήσεων Φοιτητών την περίοδο 2021-22

• Την Εγκύκλιο με τις Αντιστοιχίες των Τμημάτων, ανάμεσα στα οποία μπορούν να γίνουν μετεγγραφές

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία κλιμάκωσης μορίων των υποψηφίων Γενικών Λυκείων ανά ομάδα προσανατολισμού, καθώς και των Επαγγελματικών Λυκείων ανά Τομέα/Ειδικότητα:

Τα φροντιστήρια ΠΕΡΙΤΕΧΝΟ στα πλαίσια της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των μαθητών και των γονέων διοργανώνει WEBINAR επαγγελματικού προσανατολισμού με τίτλο: ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ & ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα της LABORA Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και ομιλητή τον Γεώργιο Γατούδη, Σύμβουλο Εκπαίδευσης & Καριέρας, Επιστημονικό Υπεύθυνο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Labora.

Τα σεμινάρια είναι ξεχωριστά για κάθε επιστημονικό πεδίο και περιλαμβάνουν αναλυτική και στοχευμένη ενημέρωση για κάθε τμήμα. Ενδεικτικά οι θεματικές που θα αναλυθούν είναι οι εξής:

 • οι νέες αλλαγές στο Λύκειο (διπλό μηχανογραφικό, ελάχιστη βάση εισαγωγής, περιορισμός εισακτέων κ.ά.)
 • επαγγελματικές προοπτικές τμημάτων στο σύνολο τους μέσω μιας έξυπνης παρουσίασης και διαχωρισμού των τμημάτων σε ομάδες
 • διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των τμημάτων, πορεία των βάσεων και νέα δεδομένα
 • αναφορά σε βασικές εγκυκλίους (μετεγγραφές, ειδικές κατηγορίες κ.λπ.)
 • ορθή μεθοδολογία συμπλήρωσης μηχανογραφικού
 • επαγγέλματα του μέλλοντος με τα νέα δεδομένα της πανδημίας
 • ερωτήσεις κοινού και επίλυση αποριών

 

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν  την Τρίτη 6/7/2021, στις 17:00 1ο/4ο πεδιο και την Τετάρτη 7/7/2021 για τα πεδία 2ο/3ο Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και οδηγίες σύνδεσης, μπορείτε να συμπληρώσετε την φορμα ή να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα :210/ 5985307/ 5823173/ 5815830.

 

Το σεμινάριο ειναι δωρεάν και ο αριθμός των συμμετοχών περιορισμένος.

Μαθήματα καλοκαιρινής προετοιμασίας

Τα φροντιστήρια Περίτεχνο προσφέρουν μαθήματα θερινής προετοιμασίας στα οποία οι μαθητές που τελειώσαν τις τάξεις του Γυμνασίου, την Α΄ Λυκείου ή την Β΄ Λυκείου μπορούν να προετοιμαστούν κατάλληλα για τα δεδομένα της επόμενης σχολικής τάξης.

Για τους μαθητές Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου:

 • Σκοπός των μαθημάτων είναι η κάλυψη των κενών που δημιούργησε η εξ αποστάσεως λειτουργία των σχολείων
 • Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εμπεδώσουν την ύλη της προηγούμενης τάξης και να γνωρίσουν τα μαθήματα που θα συναντήσουν από Σεπτέμβρη.
 • Στους μαθητές που τελειώνουν την Α΄ Λυκείου δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουν τις κατευθύνσεις της Β΄ Λυκείου.

Για τους μαθητές της Β΄ Λυκείου:

 • Οι μαθητές ξεκινούν εντατική προετοιμασία στο επιστημονικό πεδίο που έχουν επιλέξει να εξεταστούν στις Πανελλήνιες εξετάσεις
  1ο επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικών Σπουδών
  2ο επιστημονικό πεδίο: Θετικών Σπουδών
  3ο επιστημονικό πεδίο: Σπουδών Υγείας
  4ο επιστημονικό πεδίο: Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
 • Διδάσκονται σημαντικό κομμάτι της ύλης για να προλάβουν να κάνουν πολλές επαναλήψεις για την καλύτερη εμπέδωση της
 • Καλύπτουν κενά που μπορεί να υπάρχουν απο την προηγούμενη χρονιά
 • Προετοιμάζονται σωστά για να νιώθουν αυτοπεποίθηση και να εμπιστοστεύονται την προσπάθεια και τις δυνατότητές τους
 • Μαθαίνουν να οργανώνουν μεθοδικά το διάβασμά τους και να διαχειρίζονται τον χρόνο τους

Έναρξη μαθημάτων : Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021

Για πληροφορίες καλέστε καθημερινά στα τηλέφωνα:

210-5985307 (Χαϊδάρι)

210-5823173 (Νέα Ζωή)

210-5815830 (Δάσος Χαϊδαρίου)

Ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας το Πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ, το οποίο είναι ίδιο ακριβώς με πέρσι , όσον αφορά τη σειρά  μαθημάτων, ανά ημέρα.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ  ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Οι Πανελλαδικές για τα ΓΕΛ αρχίζουν στις 14 Ιουνίου και ολοκληρώνονται  στις 22 του ίδιου μήνα  και για τα ΕΠΑΛ ξεκινούν στις 15 Ιουνίου και ολοκληρώνονται στις 28 Ιουνίου.

Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και το Πρόγραμμα Εξετάσεων στα Ειδικά Μαθήματα καθώς και στην Yγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.. Οι εξετάσεις στα Ειδικά Μαθήματα διαρκούν δέκα ημέρες.

Καθορίστηκε, με Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Καθορίστηκε ο αριθμός των εισακτέων στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, μετά από τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Θα εισαχθούν συνολικά 377 υποψήφιοι διάφορων κατηγοριών. Όσον αφορά στις βασικές Γενικές Κατηγορίες Υποψηφίων θα εισαχθούν:

Στη Σχολή Αστυφυλάκων:

• 221 υποψήφιοι ΓΕΛ που θα εξεταστούν φέτος (Κατηγορία 90%).
• 28 υποψήφιοι Παλ. Ετών ΓΕΛ (Κατηγορία 10%).
• 12 υποψήφιοι ΕΠΑΛ που θα εξεταστούν φέτος (Κατηγορία 90%).
• 2 υποψήφιοι Παλ. Ετών ΓΕΛ (Κατηγορία 10%).

Στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας:

• 31 υποψήφιοι ΓΕΛ που θα εξεταστούν φέτος (Κατηγορία 90%).
• 4 υποψήφιοι Παλ. Ετών ΓΕΛ (Κατηγορία 10%).

Θα εισαχθεί επίσης αριθμός υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που ανήκουν σε Ειδικές Κατηγορίες, τέκνα Ελλήνων Εξωτερικού και ήδη υπηρετούντες αστυνομικοί.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση για όλες τις κατηγορίες εισακτέων στις αστυνομικές σχολές εδώ: ΕΔΩ

Η φετινή χρονιά των πανελλαδικών εξετάσεων θα είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους υποψήφιους, που τον Ιούνιο θα διεκδικήσουν μια θέση στα ΑΕΙ της χώρας για πολλούς λόγους αλλά κυρίως διότι για πρώτη φορά οι υποψήφιοι και κυρίως αυτοί των «χαμηλών επιδόσεων» θα έρθουν αντιμέτωποι και την εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Για τους λόγους αυτούς οι μαθητές των λυκείων θα πρέπει από τώρα όχι μόνο να εντείνουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά στο διάβασμα αλλά και στις επιλογές, που θα κάνουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να στοχεύσουν σε τμήματα στα οποία η εισαγωγή είναι εφικτή ακόμη και με πολύ λίγα μόρια αλλά ταυτόχρονα θα τους δώσουν ένα καλό «εισιτήριο» μελλοντικά για την αγορά εργασίας.

Tέτοια τμήματα υπάρχουν πάρα πολλά στο μηχανογραφικό δελτίο αλλά οι περισσότεροι μαθητές δεν τα γνωρίζουν ούτε και μπορούν να αξιολογήσουν όσον αφορά στο επιστημονικό τους αντικείμενο. Ιδιαίτερα φέτος οι υποψήφιοι καλό θα ήταν από τώρα να μελετούν το μηχανογραφικό (το περυσινό) και να ψάχνουν το περιεχόμενο σπουδών των τμημάτων που είναι κοντά στις «επιδόσεις τους» , δηλαδή δεν έχουν υψηλά μόρια εισαγωγής . Το ethnos.gr, σε συνεργασία με τους συμβούλους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και εκπαίδευσης, της Labora, δίνουν ορισμένα παραδείγματα από 12 τμήματα διαφόρων πανεπιστημίων, προκειμένου να προσφέρουν στους υποψήφιους μια εικόνα για τις επιλογές, που μπορούν να κάνουν.

Τμήματα Στατιστικής

Στατιστικής Αθήνα (ΟΠΑ):13.425
Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Σάμος (Αιγαίου): 3.925
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Γρεβενά (Δυτ. Μακεδονίας): 3.950
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά (Πειραιά): 12.100

Ο όρος Ανάλυση Δεδομένων έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία 15 χρόνια αλλά οι θέσεις εργασίας ανοίγονται ραγδαία, όσο ραγδαία αυξάνεται και η χρήση των κινητών και του διαδικτύου. Πόσο μάλλον την εποχή της πανδημίας όπου εκτοξεύτηκαν τα μετρήσιμα δεδομένα στο διαδίκτυο. 341.000 κενές θέσεις στην αγορά εργασίας αναφέρει μια έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λόγω κενού δεξιοτήτων. Οπότε, τα τμήματα Στατιστικής αποτελούν μια έξυπνη επιλογή που αναδύεται και θα συνεχίσει τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για προγράμματα σπουδών με ισχυρό υπόβαθρο στα μαθηματικά, στα οποία οι φοιτητές ανακαλύπτουν τις βασικές αρχές της συλλογής, οργάνωσης και ανάλυσης δεδομένων και βρίσκουν εφαρμογή στις περισσότερες επιστήμες (από την οικονομία και τη λογιστική, μέχρι την ιατρική, την ασφαλιστική επιστήμη, την κοινωνιολογία, τα χρηματοοικονομικά κ.α.).

Τμήματα Ναυτιλιακών

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Χίος (Αιγαίου): 8.000
Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας Ψαχνά (ΕΚΠΑ): 9.325.

Με την Ελληνική Ναυτιλία να βρίσκεται στην κορυφή σε παγκόσμιο επίπεδο, με την αναμόρφωση των 2 μεγάλων λιμανιών της χώρας (Πειραιάς, Θεσσαλονίκη) οι προοπτικές προδιαγράφονται πολύ αισιόδοξες για τους αποφοίτους των τμημάτων Ναυτιλίας και Logistics. Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε ναυτιλιακές εταιρίες διαχείρισης πλοίων (τμήματα οικονομικών, λογιστηρίου, προμηθειών, ασφαλίσεων, ναυλώσεων, πρακτόρων, δημοσίων σχέσεων κ.ά.), στη διοίκηση ναυπηγείων και επισκευαστηρίων, στους λιμενικούς οργανισμούς (Ο.Λ.Π., Ο.Λ.Θ. και λιμεναρχεία), σε λιμάνια και λιμενικές επιχειρήσεις, σε Νηογνώμονες και Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις συνδυασμένων μεταφορών/Logistics κ.ά. Στα 2 συγκεκριμένα τμήματα, δεν απαιτείται και το ειδικό μάθημα της Ξένης Γλώσσας, καθιστώντας τα μια ελκυστική επιλογή για τους μαθητές του 4ου πεδίου.

Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού Θεσ/νίκη (ΔΙΠΑΕ): 10.750

Ανήκει στην ομάδα των τμημάτων που σχετίζονται με τον Τουρισμό αλλά η ιδιαιτερότητα του είναι ότι συνδυάζει τα πεδία της διοίκησης οργανισμών, του μάρκετινγκ και του διεπιστημονικού κλάδου του τουρισμού. Με τον τρόπο αυτό ο φοιτητής αποκτά δεξιότητες σε 3 πεδία αιχμής για τον Τουριστικό κλάδο και του δίνει την δυνατότητα να εμβαθύνει σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε κάποια περαιτέρω εξειδίκευση. Επίσης, σε σχέση με τα υπόλοιπα τμήματα Τουρισμού στην Ελλάδα, δεν απαιτείται η εξέταση σε κάποιο ειδικό μάθημα, παρά το γεγονός ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι πολύ σημαντική για την επαγγελματική ανέλιξη των αποφοίτων του.

Εργοθεραπείας

Aθήνα (ΠΑΔΑ): 13.775
Πτολεμαΐδα (Δυτ. Μακεδονίας):11.975

Tα τμήματα Εργοθεραπείας αποτελούν μια επιλογή με θετικές προοπτικές για τους μαθητές του 3ου πεδίου. Καταρτίζουν επιστήμονες, που εργάζονται με άτομα με δυσλειτουργίες ή αναπηρίες, περιορισμούς στην εκτέλεση των έργων και των δραστηριοτήτων της καθημερινής τους ζωής, με ασθενείς υπό αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικά επεισόδια, ηλικιωμένους με άνοια κ.ά. προκειμένου μέσω της κατάλληλης παρέμβασης να ανακτήσουν ή να διατηρήσουν τις δεξιότητες διαχείρισης των καθημερινών δραστηριοτήτων (στο σπίτι, την εργασία, στον ελεύθερο τους χρόνο κ.λπ.). Δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στελέχη επιστημονικών ομάδων, ως στελέχη νοσοκομείων ή κέντρων αποκατάστασης ή ιδρυμάτων χρόνιων πασχόντων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε δραστηριότητες σχετικές με Ορθοπεδικά, Παιδιατρικά, Ψυχιατρικά και Γενικές Δραστηριότητες, όπως χειροτεχνίες, ασχολίες για τους ώμους – βραχίονες – άκρα χέρια κ.ά.

Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών Αθήνα (ΕΚΠΑ): 12.275

Ένα τμήμα με αντικείμενο μια ξένη γλώσσα (Ρωσική) για την οποία όμως δεν απαιτείται να εξεταστεί σε ειδικό μάθημα ο υποψήφιος. Το τμήμα παρέχει άριστη γνώση της Ρωσικής Γλώσσας και εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στον Ρωσικό πολιτισμό. Οι απόφοιτοι του μπορούν να ασχοληθούν με μεταπτυχιακή εξειδίκευση με την εκπαίδευση, το εμπόριο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή τον Τουρισμό, διευρύνοντας και τα μελλοντικά πεδία απασχόλησής του.

Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Αθήνα (ΕΚΠΑ): 10.425

Το τμήμα ασχολείται με την άριστη εκμάθηση της Τουρκικής γλώσσας, ανοίγοντας επαγγελματικούς ορίζοντες όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά και σε κλάδους, που σχετίζονται με τον Τουρισμό, το Εμπόριο, τις Δημόσιες Σχέσεις. Δραστηριοποιούνται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με επιχειρηματικές δραστηριότητες στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής, σε Διεθνείς Οργανισμούς και Μ.Κ.Ο. και σε Ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σημαντικό το γεγονός ότι δεν απαιτείται να εξεταστεί σε ειδικό μάθημα ο υποψήφιος.

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωάννινα (Ιωαννίνων): 9.300

Αποτελεί τη 2η ευκαιρία για μαθητές του 2ου επιστημονικού πεδίου να εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και να αποκτούν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Χημικού Μηχανικού. Αυτή η εξέλιξη αφορά μόνον τους αποφοίτους του τμήματος των Ιωαννίνων και όχι των τμημάτων Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και Πατρών. Οι απόφοιτοι των τμημάτων έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως στελέχη στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, τυποποίηση, ποιοτικό έλεγχο, σύνθεση, μορφοποίηση, επεξεργασία, χαρακτηρισμό, μοντελοποίηση, πιστοποίηση και εμπορία κάθε είδους υλικού τόσο σε εργαστηριακή, όσο και σε βιομηχανική κλίμακα. Μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε εργαστήρια που έχουν την ευθύνη του επισήμου ελέγχου, ανάπτυξης και σχεδιασμού υλικών.