Φροντιστήριο Χαϊδάρι

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Οι μαθητές της τελευταίας τάξης έχουν ήδη υποβάλει την Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2021, ενώ σύμφωνα με την αριθμ. Φ.251/22933/Α5/26-02-2021 Υ.Α. (Β΄826) στο διάστημα 8-19 Μαρτίου θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση οι παλαιοί απόφοιτοι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021.

Στο ανωτέρω διάστημα δύνανται οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, που έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2021, να συμπληρώσουν τις Αιτήσεις-Δηλώσεις τους.

Η υποβολή των Αιτήσεων – Δηλώσεων των αποφοίτων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2021 θα γίνει στο Λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του αποφοίτου Λύκειο.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ Εδώ.

Φροντιστήριο Χαϊδάρι

Οι θεματικές που θα αναλυθούν είναι οι εξής:

  • Πλήρης Ανάλυση του Νέου Συστήματος Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (διπλό μηχανογραφικό, ελάχιστη βάση εισαγωγής, περιορισμός εισακτέων κ.ά.)
  • Επαγγέλματα με Μέλλον στην Αγορά Εργασίας με τα νέα δεδομένα της πανδημίας

Κατά τη διάρκεια του webinar ο Δρ. Κωνσταντίνος Κότιος θα απαντήσει στις δικές σας ερωτήσεις και τους προβληματισμούς σας αναφορικά με τις Πανελλήνιες, τις σχολές και τα επαγγέλματα.

Η «διαδικτυακή» εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021 μέσω της πλατφόρμας zoom.

Για να παρακολουθήσετε το webinar συνδεθείτε με το ακόλουθο link:

https://us02web.zoom.us/j/85414657032?pwd=L2E3ZS9tSXc5a0h0RStUUG1tb0thdz09

Φροντιστήριο Χαϊδάρι

Η εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης είναι το βασικό στοιχείο που φέρνει ο νέος νόμος, που ψηφίστηκε χθες, για τους φετινούς υποψηφίους που θα εξεταστούν τον ερχόμενο Μάιο στις Πανελλαδικές. Αναλυτικά, ο νόμος προβλέπει τα εξής:

1. Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στα ΑΕΙ:

Θεσπίζεται η εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) ως ελάχιστο όριο για τη διαμόρφωση της Βαθμολογικής Βάσης ενός τμήματος. Η ΕΒΕ του κάθε τμήματος θα διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΒΕ = (Μέσος Όρος Επιδόσεων Επ. Πεδίου) Χ (Συντελεστής ΕΒΕ Τμήματος), όπου:

Μέσος Όρος Επιδόσεων Επ. Πεδίου είναι ο Μέσος Όρος (ΜΟ) των μέσων επιδόσεων (ΜΕ) όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά, ανά Επιστημονικό Πεδίο. Οι Μέσοι Όροι των Επιδόσεων ανά Επιστημονικό Πεδίο, θα ανακοινωθούν φέτος μετά τη διόρθωση των γραπτών των υποψηφίων και μαζί με τα στατιστικά των βαθμολογιών, περί τις 25 Ιουνίου. Έτσι οι ΕΒΕ θα είναι γνωστές στους υποψηφίους πριν από τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου τους.

Συντελεστής ΕΒΕ Τμήματος, είναι το ποσοστό που ορίζει το κάθε τμήμα, με το οποίο πολλαπλασιάζεται ο Μέσος Όρος των Επιδόσεων. Σύμφωνα με το νέο νόμο, o Συντελεστής ΕΒΕ του κάθε Τμήματος θα ανακοινωθεί με υπουργική απόφαση, μετά από εισήγηση των τμημάτων μέχρι μέχρι 31/3/2021.

Το εύρος του Συντελεστή (ποσοστού) ΕΒΕ, δηλαδή το ελάχιστο και το μέγιστο ποσοστό που μπορεί να επιλέξει κάθε τμήμα για τον υπολογισμό της ΕΒΕ, θα οριστεί, από το Υπουργείο Παιδείας, για τις φετινές πανελλαδικές μέχρι 28/2/2021. Εκτιμάται ότι το εύρος του Συντελεστή ΕΒΕ θα είναι μεταξύ 70-80% (ελάχιστο) και 120% (μέγιστο).

Εάν το τμήμα ανήκει σε περισσότερα του ενός Επιστ. Πεδία, η ΕΒΕ του τμήματος θα είναι η ΕΒΕ του Επιστ. Πεδίου με το χαμηλότερο ΜΟ επιδόσεων.

Με βάση τα δεδομένα του Μηχ. Δελτίου του 2020 η ΕΒΕ για ένα τμήμα που θα επέλεγε Συντελεστή ΕΒΕ 80%, η ΕΒΕ ανά Επιστημονικό Πεδίο θα ήταν η εξής:

• Στο 1ο Πεδίο: 8.880 μόρια.
• Στο 2ο Πεδίο: 9.152 μόρια.
• Στο 3ο Πεδίο: 9.248 μόρια.
• Στο 4ο Πεδίο: 7.848 μόρια.

2. Βάση Εισαγωγής και Ελάχιστη Βάση:

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) ενός τμήματος δεν καταργεί τη γνωστή Βάση Εισαγωγής, που ισχύει μέχρι σήμερα, για την εισαγωγή σε κάποιο τμήμα και διαμορφώνεται από το βαθμό του τελευταίου εισαχθέντα στο τμήμα αυτό. Απλά η (πραγματική) Βάση Εισαγωγής σε ένα τμήμα, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την ΕΒΕ του τμήματος.

Εάν η Βάση Εισαγωγής ενός τμήματος «κατέβει» τόσο, ώστε να είναι ίση με την ΕΒΕ και δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των εισακτέων του τμήματος, τότε θα υπάρξουν κενές θέσεις στο τμήμα.

Από την άλλη πλευρά, εάν σε μια Ιατρική Σχολή π.χ. που δέχεται 200 εισακτέους και ο 200ος υποψήφιος έχει 18.000 μόρια (ενώ η ΕΒΕ της Ιατρικής Σχολής είναι 11.500 μόρια), η βαθμολογική βάση της σχολής διαμορφώνεται στα 18.000 μόρια και οι υποψήφιοι που έχουν μικρότερο αριθμό μορίων δεν εισάγονται στη σχολή αυτή.

Ο καθορισμός ΕΒΕ:
• Δε θα επηρεάσει την (πραγματική) Βάση Εισαγωγής των τμημάτων υψηλής ζήτησης.
• Θα επηρεάσει τη Βάση Εισαγωγής των περισσότερων τμημάτων χαμηλής ζήτησης.
• Μπορεί να επηρεάσει τη Βάση Εισαγωγής κάποιων τμημάτων μεσαίας ζήτησης
, ειδικά τα τμήματα τα οποία θα θέσουν υψηλό ποσοστό για την ΕΒΕ τους (π.χ. 120%).

3. Τι θα ισχύει για τα ΕΠΑΛ:

Με αντίστοιχο τρόπο θα υπολογίζονται και οι Ελάχιστες Βάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Στα ΕΠΑΛ τον ρόλο του Επιστημονικού Πεδίου, ως προς τις ελάχιστες βάσεις, θα παίζουν οι Τομείς.

4. Τι θα ισχύσει για τα Ειδικά Μαθήματα:

Για κάθε Ειδικό Μάθημα θα υπάρχει επίσης ΕΒΕ η οποία θα υπολογίζεται με αντίστοιχο τρόπο με αυτόν που θα υπολογίζεται η ΕΒΕ για τα 4 βασικά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για κάθε Επιστ. Πεδίο (δεν θα ισχύει πια η σταθερή βάση του 10 που ίσχυε μέχρι τώρα για τα Ειδικά Μαθήματα).

Για να πετύχει ένας υποψήφιος σε ένα τμήμα στο οποίο απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος, θα πρέπει να «περνάει» και την ΕΒΕ των 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων του Επιστ. Πεδίου του τμήματος και την ΕΒΕ του ή των Ειδικών Μαθημάτων.

Η ΕΒΕ των Ειδικών Μαθημάτων θα υπολογίζεται από το σύνολο των υποψηφίων που εξετάστηκαν στο Ειδικό Μάθημα και θα είναι κοινή για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ.

5. Τι θα ισχύσει για τους Αποφοίτους Παλαιότερων ετών που θα υποβάλλουν εκ νέου Μηχ. Δελτίο χωρίς εξετάσεις (Κατηγορία 10%):

Η διαδικασία της ΕΒΕ θα ισχύσει και για τους υποψηφίους της κατηγορίας 10% από φέτος, για τα 4 Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα και για τα Ειδικά Μαθήματα. Οι ΕΒΕ των υποψηφίων της κατηγορίας 10% (6% των θέσεων για τους υποψηφίους που εξετάστηκαν το 2020 και 4% για τους υποψηφίους του 2019) θα υπολογιστούν με βάση τα βαθμολογικά δεδομένα της χρονιάς που εξετάστηκαν.

6. Δυνατότητα Υποβολής Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για τα ΙΕΚ:

Ο κάθε υποψήφιος, παράλληλα με το Μηχανογραφικό Δελτίο του για εισαγωγή σε κάποιο ΑΕΙ (βάσει της επίδοσής του στις Πανελλαδικές εξετάσεις) θα μπορεί να υποβάλλει και ένα δεύτερο Μηχανογραφικό Δελτίο για εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ, βάσει του απολυτηρίου του λυκείου του και επιπλέον κριτηρίων σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ.

7. Ανώτατο Χρονικό Όριο Φοίτησης στα Πανεπιστήμια και ποιους αφορά:

Η ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης σε ένα 4ετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ΑΕΙ θα είναι τα 6 έτη. Στην περίπτωση προγραμμάτων σπουδών που ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα 4 χρόνια, προβλέπονται κατά το μέγιστο άλλα 3 χρόνια. Ειδική μέριμνα θα λαμβάνεται για φοιτητές που εργάζονται ή συντρέχει λόγος υγείας ή άλλος σπουδαίος λόγος, στις οποίες περιπτώσεις είναι δυνατή η υπέρβαση του ανώτατου χρόνου.

Για τους ήδη φοιτούντες, ο ανώτατος χρόνος φοίτησης ξεκινά να υπολογίζεται από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2021-2022.

Φροντιστήριο Χαϊδάρι

Τέθηκε σήμερα από την υπουργό Παιδείας σε δημόσια διαβούλευση, για μία εβδομάδα, το Σχέδιο Νόμου για τη Βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ, το ανώτατο όριο φοίτησης στα ΑΕΙ και την αστυνόμευση των Πανεπιστημίων, με τίτλο «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

Δείτε εδώ:

Το Σχέδιο Νόμου

Την Έκθεση Συνεπειών

Η δημόσια διαβούλευση λειτουργεί στην ηλεκτρονική διέυθυνση: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=5849 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 20:00.

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει τα εξής άρθρα:

ΜΕΡΟΣ A’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 1 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) -Αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013
Άρθρο 2 Ελάχιστη βάση εισαγωγής και διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου -Προσθήκη άρθρων 4Β, 4Γ και 4Δ στον ν. 4186/2013.
Άρθρο 3 Ελάχιστη βάση εισαγωγής για αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) – Αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013.
Άρθρο 4 Ελάχιστη βάση εισαγωγής κατά τις επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Αντικατάσταση των παρ. 4 και 8 του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013.
Άρθρο 5 Εισαγωγή μαθητών περιοχών που πλήττονται εξαιτίας φυσικών καταστροφών – Τροποποίηση του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013.
Άρθρο 6 Πρόσβαση παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Τροποποιήσεις του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013.
Άρθρο 7 Τελικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις – Τροποποίηση του άρθρου 13Δ (Α΄193) του ν. 4186/2013.

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Άρθρο 8 Σχέδιο ασφάλειας και προστασίας των Α.Ε.Ι.
Άρθρο 9 Άσκηση αρμοδιοτήτων επί θεμάτων ασφάλειας και προστασίας.
Άρθρο 10 Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας.
Άρθρο 11 Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι.
Άρθρο 12 Κανονισμός ελεγχόμενης πρόσβασης Α.Ε.Ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 13 Σύσταση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.
Άρθρο 14 Διατάξεις για τους Ειδικούς Φρουρούς-Τροποποίηση άρθρου 9 του ν. 2734/1999 (Α΄ 161).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.
Άρθρο 15 Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί
Άρθρο 16 Βασικές αρχές.
Άρθρο 17 Πειθαρχικά παραπτώματα.
Άρθρο 18 Πειθαρχικές ποινές.
Άρθρο 19 Πειθαρχικά όργανα.
Άρθρο 20 Πειθαρχική διαδικασία.
Άρθρο 21 Πειθαρχική ανάκριση και ανακριτικές πράξεις.
Άρθρο 22 Παραγραφή πειθαρχικών αδικημάτων και ποινών.

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.

Άρθρο 23 Ποινικές διατάξεις-Τροποποίηση άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Άρθρο 24 Ρυθμίσεις θεμάτων διάρκειας φοίτησης.
Άρθρο 25 Αξιολόγηση μαθητών από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού.
Τροποποίηση του άρθρου 114 του ν. 4610/2019.
Άρθρο 26 Παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για ρύθμιση επιμέρους θεμάτων εκπαίδευσης λόγω COVID-19.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α΄.
Άρθρο 28 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ Μέρους Β’.
Άρθρο 29 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Γ΄ και Δ΄ Μέρους Β’.
Άρθρο 30 Καταργούμενες διατάξεις.
Άρθρο 31 Έναρξη ισχύος.

Φροντιστήριο Χαϊδάρι

Άνοιξε η σήμερα η πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων του Γενικού Λυκείου στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ.

Σε πρώτη φάση έχουν αναρτηθεί 1.300 θέματα εννέα μαθημάτων του Γενικού Λυκείου: Αρχαία, Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ιστορία, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία, και Αγγλικά, τα οποία εισέφεραν εθελοντές-καθηγητές των διάφορων ειδικοτήτων.

Υπάρχουν επίσης προς αξιολόγηση 27.000 θέματα, από την Τράπεζα Θεμάτων που είχε δημιουργήσει το Υπουργείο Παιδείας το 2014. Στην πλήρη μορφή της, η νέα Τράπεζα Θεμάτων, θα περιλαμβάνει περίπου 45.000 θέματα. Σε κάποια από τα μαθήματα υπάρχουν και οι λύσεις των θεμάτων.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες και τα θέματα που έχουν αναρτηθεί στην Τράπεζα Θεμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida

Η επόμενη φάση ανάρτησης θεμάτων στην Τράπεζα Θεμάτων, θα γίνει αφού ολοκληρωθεί η στελέχωση της Επιστημονικής Ομάδας της Τράπεζας Θεμάτων, με τους (συντονιστές, αξιολογητές) και γίνει ο διαγωνισμός για την επιλογή εκπαιδευτικών, που θα ετοιμάσουν θέματα με αμοιβή. Η επιλογή των εκπαιδευτικών και η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων εκτιμάται ότι θα γίνει τον Ιανουάριο του 2021.

Ανακοίνωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για την Τράπεζα Θεμάτων

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής δημοσιοποιεί το corpus των θεμάτων τα οποία έχουν έως τώρα ενταχθεί στην Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου. Πρόκειται, στην πλειονότητα των μαθημάτων, για θέματα τα οποία είχαν συμπεριληφθεί στην παλαιά Τ.Θ.Δ.Δ., αξιολογημένα και επικαιροποιημένα βάσει των αλλαγών που έχουν επέλθει κατά περίπτωση στη διδακτική προσέγγιση, την ύλη και τον τρόπο αξιολόγησης κάθε μαθήματος. Στην περίπτωση μαθημάτων που τα παλαιά θέματα κρίθηκαν μη αξιοποιήσιμα στο σύνολό τους, περιλαμβάνονται νέα θέματα, ενδεικτικά της φιλοσοφίας και του νέου τρόπου αξιολόγησης των εν λόγω μαθημάτων.

Έχοντας ως βασικό χαρακτηριστικό τη δυνατότητα διαρκούς διεύρυνσης και επικαιροποίησής της, η Τ.Θ.Δ.Δ. θα εμπλουτιστεί στο επόμενο χρονικό διάστημα με θέματα που θα εκπονήσουν επιστημονικές ομάδες επιλεγμένες για τον σκοπό αυτό κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης από το ΙΕΠ. Περαιτέρω, δικαίωμα υποβολής θεμάτων (προς αξιολόγηση) θα έχουν τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί, καθώς και επιστημονικοί φορείς, με προσωποποιημένους κωδικούς.

Ως αποθετήριο εξεταστικών αντικειμένων η Τ.Θ.Δ.Δ. αφορά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις κάθε τύπου Λυκείου. Από αυτήν κληρώνονται είτε αυτοτελή θέματα είτε ενότητες θεμάτων που σε ποσοστό αντιστοιχούν στο πενήντα τοις εκατό (50%) της γραπτής δοκιμασίας για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ και Β΄ τάξης κάθε τύπου Λυκείου και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης κάθε τύπου Λυκείου.

Κατά το σχολικό έτος 2020-2021, η Τ.Θ.Δ.Δ. θα λειτουργήσει για τις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ Λυκείου, έτσι ώστε έως το 2023 να ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος λειτουργίας της με την αξιοποίησή της διαδοχικά για τις προαγωγικές εξετάσεις της Β΄ Λυκείου (σχολικό έτος 2021-2022) και τις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου (σχολικό έτος 2022-2023). Σε αυτό το πλαίσιο, ως μια δυναμική και εξελισσόμενη διαδικασία, η δημιουργία και η λειτουργία της Τ.Θ.Δ.Δ. αποτελούν σημαντικό εργαλείο οργάνωσης και διαχείρισης μιας διαδικασίας αξιόπιστης αξιολόγησης των μαθητών και μαθητριών ως αναπόσπαστης συνιστώσας του εκπαιδευτικού έργου.

Σε γενικότερο επίπεδο, ωστόσο, η Τ.Θ.Δ.Δ. αποτελεί μια δεξαμενή γνώσης, εμπειρίας, διδακτικών πρακτικών, καθώς και ανατροφοδότησης εκπαιδευτικών και μαθητών. Η ελεύθερη προσβασιμότητα σε αυτήν ενισχύει τον ανατροφοδοτικό χαρακτήρα της, καθώς δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησής της για τον σχεδιασμό πρακτικών διαμορφωτικής αξιολόγησης. Επιπλέον, ο διαρκής εμπλουτισμός της με προτυποποιημένα θέματα συγκεκριμένων προδιαγραφών προσδίδει στην Τ.Θ.Δ.Δ. επιμορφωτικό χαρακτήρα, υποστηρίζοντας τους/τις εκπαιδευτικούς και συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου.

Σε αυτό το πλαίσιο, για τα θέματα που ορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τον/την διδάσκοντα/ουσα ή τους διδάσκοντες/ουσες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, θα περιλαμβάνονται στην Τ.Θ.Δ.Δ. ενδεικτικά θέματα. Μεγάλης σημασίας είναι και η δυνατότητα πρόσβασης των ίδιων των μαθητών και μαθητριών σε αυτήν, έτσι ώστε όλες και όλοι να έχουν τη δυνατότητα να εξασκηθούν στον συγκεκριμένο τύπο θεμάτων στα οποία θα κληθούν να αξιολογηθούν, στοιχείο που ενισχύει την επιδίωξη για ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση.

Φροντιστήριο Χαϊδάρι

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ) υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Σύμφωνα με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 5158 Β΄/2020 και 5156 Β΄/2020, η έναρξη της διαδικασίας υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης θα γίνεται εντός του μήνα Νοεμβρίου του σχολικού έτους, κατά το οποίο ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί τη συμμετοχή του/της στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου οι μαθητές θα υποβάλουν την Αίτηση-Δήλωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη σχολική τους μονάδα, η οποία και θα καταχωριστεί ηλεκτρονικά. Με όμοια απόφαση θα καθοριστεί ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων – Δηλώσεων των αποφοίτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021.

Ως εκ τούτου, για φέτος, ΜΟΝΟ οι μαθητές. θα υποβάλουν την Αίτηση-Δήλωση στην προθεσμία από την Τετάρτη 25 ως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Οι απόφοιτοι θα υποβάλουν την Αίτηση-Δήλωση σε προθεσμία που θα οριστεί και θα ανακοινωθεί σε επόμενο στάδιο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ.
Λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, φέτος διαφοροποιείται η υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης (Α-Δ) και η διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά, εξ αποστάσεως και με απλά βήματα. Η Αίτηση– Δήλωση αποστέλλεται με mail από τους μαθητές στο Λύκειό τους και καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στα Λύκεια.

Αρχικά, ο μαθητής θα βρει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ή στην ιστοσελίδα του Λυκείου του, αναρτημένο το υπόδειγμα της Α-Δ, το κατεβάζει και αποθηκεύει το αρχείο της Αίτησης–Δήλωσης στον υπολογιστή του. Στη συνέχεια το συμπληρώνει (μόνο τα γκρι στοιχεία) με όποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου διαθέτει. Τέλος το αποστέλλει συμπληρωμένο ηλεκτρονικά (με email) για ηλεκτρονική καταχώριση, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (25 με 30 Νοεμβρίου 2020) στο Λύκειο που φοιτά. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής θελήσει εντός του διαστήματος υποβολής της Α-Δ, να τροποποιήσει την Α-Δ που υπέβαλε, τότε θα πρέπει να στείλει νέα Α-Δ με την ένδειξη «ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ» με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ζητώντας την τροποποίηση της προηγούμενης. Σε επόμενο στάδιο και με νεότερες οδηγίες, ο/η μαθητής/τρια θα ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του, θα υπογράψει και θα παραλάβει ένα αντίγραφο της Α-Δ, το οποίο και θα φυλάξει μέχρι το τέλος των εξετάσεων.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτάται το υπόδειγμα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία για κάθε κατηγορία μαθητή (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, ημερήσιο ή εσπερινό). Επίσης, αποστέλλονται ήδη στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης.

Οι μαθητές/ριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες υποβάλλουν/αποστέλλουν την Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις από 25 ως 30 Νοεμβρίου στο Λύκειό τους, χωρίς δικαιολογητικά, όπως όλοι οι μαθητές. Σε μεταγενέστερο χρόνο που θα γνωστοποιηθεί με νεότερη εγκύκλιο από την υπηρεσία μας, αυτοί οι μαθητές θα υποβάλουν στα Λύκειά τους επιπλέον αίτηση η οποία θα εκφράζει την επιθυμία τους για προφορική ή γραπτή εξέταση κατά περίπτωση καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Στην ίδια προθεσμία 25 με 30 Νοεμβρίου οι υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής (το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, και το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων), εκτός από την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν-αποστέλλουν με mail και σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

1. Υποψήφιοι-μαθητές για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ
Όλοι οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ που ενδιαφέρονται για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υποβάλλουν τη σχετική Α-Δ. Βρίσκουν το υπόδειγμα (Α-Δ ΓΕΛ, 1 σελίδα για υποβολή), και χωρίς δικαιολογητικά το συμπληρώνουν και το αποστέλλουν με email στο Λύκειό τους. Για να το συμπληρώσουν σωστά, καλό είναι να διαβάσουν τις οδηγίες (ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΛ) ή/και τη σχετική εγκύκλιο (ΑΡΧΕΙΟ εγκύκλιος ΓΕΛ).

2. Υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ
Όλοι οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ που ενδιαφέρονται για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υποβάλλουν τη σχετική Α-Δ. Βρίσκουν το υπόδειγμα (Α-Δ ΕΠΑΛ 1) / (Α-Δ ΕΠΑΛ 2), και χωρίς δικαιολογητικά το συμπληρώνουν και το αποστέλλουν με email στο Λύκειό τους. Για να το συμπληρώσουν σωστά, καλό είναι να διαβάσουν τις οδηγίες (ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΛ 1 / 2) ή/και τη σχετική εγκύκλιο (ΑΡΧΕΙΟ εγκύκλιος ΕΠΑΛ).

Και για τις 2 παραπάνω περιπτώσεις (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ), όσοι ενδιαφέρονται για τα 3 μουσικά Τμήματα, συμπληρώνουν και αποστέλλουν με email στο Λύκειό τους επιπλέον Α-Δ (Α-Δ ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ), αφού διαβάσουν και τον κατάλογο μουσικών οργάνων (ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ).
Για τη διευκόλυνση των μαθητών, θα γίνει προσπάθεια τα Λύκεια να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά ή με mail με τους μαθητές και να τους ενημερώσουν για τη διαδικασία της Αίτησης-Δήλωσης. Για τυχόν απορίες, οι μαθητές θα απευθύνονται τηλεφωνικά ή με mail στα Λύκειά τους, ενώ τα Λύκεια θα υποστηρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, όπως περιγράφεται στις εγκυκλίους. Σε κάθε περίπτωση σε επόμενο χρονικό στάδιο, θα ελεγχθεί η ορθότητα των στοιχείων και των προτιμήσεων των υποψηφίων και θα αποκατασταθούν τυχόν ελλείψεις ή σφάλματα.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

  1. Συνοψίζοντας, όλοι οι μαθητές (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ) θα πρέπει 25 με 30 Νοεμβρίου, χωρίς άλλα δικαιολογητικά να στείλουν την Α-Δ (1 σελίδα για υποβολή) στο Λύκειό τους. Αν είναι υποψήφιοι για τα 3 Μουσικά Τμήματα, θα στείλουν την επιπλέον Α-Δ Μουσικά (1 σελίδα για υποβολή).
  2. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει επιπλέον να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό, αργότερα και σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.
  3. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την επιθυμία τους για τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).
  4. Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), θα πρέπει να αποκτήσουν πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων, σύμφωνα με εγκύκλιο που αναμένεται αργότερα. Αυτοί οι μαθητές, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν τώρα Αίτηση-Δήλωση. Αν ωστόσο κάποιος από τους μαθητές/ριες με σοβαρές παθήσεις δεν είναι σίγουρος για τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις, μπορεί να υποβάλει τώρα Αίτηση-Δήλωση και στην πορεία να αποφασίσει αν θα συμμετάσχει ή όχι στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Δείτε τους παρακάτω συνδέσμους (links) με όλα τα χρήσιμα αρχεία:

(Α-Δ ΓΕΛ 1 σελίδα για υποβολή)
(ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΛ)
(ΑΡΧΕΙΟ εγκύκλιος ΓΕΛ)

(Α-Δ ΕΠΑΛ 1)
(Α-Δ ΕΠΑΛ 2)
(ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΛ 1)
(ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΛ 2)
(ΑΡΧΕΙΟ εγκύκλιος ΕΠΑΛ)

(Α-Δ ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΕΛ για υποβολή)
(Α-Δ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΠΑΛ για υποβολή)
(ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ)

Φροντιστήριο Χαϊδάρι

Εντός του Νοεμβρίου θα πρέπει οι μαθητές των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να καταθέσουν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2021, σύμφωνα με αποφάσεις της υπουργού Παιδείας.

Όσον αφορά στους υποψηφίους των ΓΕΛ, ο υποψήφιος θα πρέπει να δηλώσει:

Την Ομάδα Προσανατολισμού με τα τέσσερα (4) μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα (1) συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

Οι μαθητές/τριες δηλώνουν υποχρεωτικά την Ομάδα Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν.

Αν πρόκειται για μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας τότε αυτοί δηλώνουν υποχρεωτικά ως τέταρτο μάθημα το μάθημα που έχουν επιλέξει και παρακολουθούν δηλαδή είτε το μάθημα των Μαθηματικών προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του δεύτερου Επιστημονικού Πεδίου, είτε το μάθημα της Βιολογίας προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του τρίτου Επιστημονικού Πεδίου.

Με νεότερη από φαση θα καθοριστεί ο χρόνος και ο τόπος υποβολής της αντίστοιχης δήλωσης για τους αποφοίτους παλαιότερων ετών των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Δείτε τις Υπουργικές Αποφάσεις για τις δηλώσεις των πανελλαδικών του 2021:

Για τους Υποψηφίους των ΓΕΛ

Για τους Υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Φροντιστήριο Χαϊδάρι

10 SOS σημεία των Μετεγγραφών 2020

Φροντιστήριο Χαϊδάρι

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ απόφαση του ΥΠΑΙΘ, με την οποία καθορίζονται όλες οι διαδικασίες μετεγγραφών και μετακινήσεων.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ.

Φροντιστήριο Χαϊδάρι

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2020 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας:

α) τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και

β) τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).

Λόγω υπερφόρτωσης του συστήματος η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των βάσεων είναι προβληματική.

Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να προωθηθούν στα σχολεία ευθύνης τους, για να εκτυπωθούν καταστάσεις των επιτυχόντων που θα αναρτηθούν στα Λύκεια ως το μεσημέρι της Παρασκευής. Διευκρινίζεται ότι οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα Λύκεια θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

Δείτε τις βάσεις και τα στατιστικά των πανελλαδικών του 2020:

● ΒΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΦΕΤΙΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ (90%) ΕΔΩ

● ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΦΕΤΙΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ (90%) ΕΔΩ

● ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΩ

● ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ 2020-2019 ΕΔΩ

● ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ / ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΔΩ

O συνολικός αριθμός των υποψηφίων για επιλογή φέτος ανήλθε σε 105.420, εκ των οποίων 89.640 με τις διαδικασίες των ΓΕΛ και 15.780 με τις διαδικασίες των ΕΠΑΛ, ενώ πέρυσι ο αντίστοιχος συνολικός αριθμός υποψηφίων ήταν 103.963.

Συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στην ΑΣΤΕ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος 81.413 υποψήφιοι, ενώ το 2019 εισήχθησαν 80.696.

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής θα ανακοινωθούν κατά τις προσεχείς ημέρες με νεότερο Δελτίο Τύπου και αναλυτική εγκύκλιο.

Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Λιμενικού Σώματος, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, καθώς στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις Σχολές.