,

Ελάχιστες Βάσεις, ανά Πεδίο ΓΕΛ, σύμφωνα με τα δεδομένα των Πανελλαδικών του 2020

Μεγάλος αριθμός υποψηφίων, αναμένεται να μείνει εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, λόγω της εφαρμογής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τα δεδομένα των Πανελλαδικών του 2020, των υποψηφίων του Γενικού Λυκείου, η ΕΒΕ για ένα τμήμα που θα επέλεγε Συντελεστή ΕΒΕ 80%, δηλαδή τη χαμηλότερη δυνατή Ελάχιστη Βάση, η ΕΒΕ ανά Επιστημονικό Πεδίο θα ήταν:

  • Στο 1ο Πεδίο: 8.773 μόρια.
  • Στο 2ο Πεδίο: 9.059 μόρια.
  • Στο 3ο Πεδίο: 9.228 μόρια.
  • Στο 4ο Πεδίο: 7.784 μόρια.

Οι παραπάνω Ελάχιστες Βάσεις, ισχύουν για τα τμήματα του καθενός από τα παραπάνω Επιστ. Πεδία στα οποία υπάρχει πρόσβαση μόνο από το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

Στις περιπτώσεις που σε ένα τμήμα υπάρχει πρόσβαση από περισσότερα του ενός Επιστ. Πεδία ισχύει η μικρότερη ΕΒΕ, των δύο, τριών ή τεσσάρων Επιστ. Πεδίων από τα οποία υπάρχει πρόσβαση στο τμήμα αυτό.

Στους πίνακες που ακολουθούν θα βρείτε τι θα συνέβαινε αναλυτικά για τους υποψηφίους του κάθε Επιστημονικού Πεδίου, σύμφωνα πάντα με τα περσινά δεδομένα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤ. ΠΕΔΙΟΥ 1 (169 Τμήματα) (*)
Αριθμός Τμημάτων Πρόσβαση από Πεδία Μ. Όρος – Μ. Επιδόσεων (Συντελεστής: 1) Ελάχιστη Βάση με Συντελεστή 0,80
96 1 10.966 8.773
135 1,4 / 1,2,4 / 1,2,3,4 9.730 7.784

 

Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο Κανένας υποψήφιος με λιγότερα από 8.773 μόρια δε θα μπορούσε να πετύχει σε κάποιο από τα 96 τμήματα του 1ου Επιστ. Πεδίου, στα οποία υπήρχε πρόσβαση μόνο από το 1ο Επιστ. Πεδίο.

Ένας αριθμός υποψηφίων που είχε τουλάχιστον 7.784 μόρια, θα μπορούσε να πετύχει σε ένα από τα 135 τμήματα στα οποία υπήρχε πρόσβαση (εκτός από το 1ο) και από το 4ο Επιστ. Πεδίο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤ. ΠΕΔΙΟΥ 2 (284 Τμήματα) (*)
Αριθμός Τμημάτων Πρόσβαση από Πεδία Μ. Όρος – Μ. Επιδόσεων (Συντελεστής: 1) Ελάχιστη Βάση με Συντελεστή 0,80
166 2 / 2,3 11.324 9.059
188 2,4 / 1,2,4 / 2,3,4 / 1,2,3,4 9.730 7.784

 

Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο Κανένας υποψήφιος με λιγότερα από 9.059 μόρια δε θα μπορούσε να πετύχει σε κάποιο από τα 166 τμήματα του 2ου Επιστ. Πεδίου, στα οποία υπήρχε πρόσβαση μόνο από το 2ο Επιστ. Πεδίο.

Ένας αριθμός υποψηφίων που είχε τουλάχιστον 7.784 μόρια θα μπορούσε να πετύχει σε ένα από τα 118 τμήματα στα οποία υπήρχε πρόσβαση (εκτός από το 2ο) και από το 4ο Επιστ. Πεδίο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤ. ΠΕΔΙΟΥ 3 (147 Τμήματα) (*)
Αριθμός Τμημάτων Πρόσβαση από Πεδία Μ. Όρος – Μ. Επιδόσεων (Συντελεστής: 1) Ελάχιστη Βάση με Συντελεστή 0,80
54 3 11.538 9.228
52 2,3 11.324 9.059
41 3,4 / 2,3,4 / 1,2,3,4 9.730 7.784

 

Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, κανένας υποψήφιος με λιγότερα από 9.228 μόρια δε θα μπορούσε να πετύχει σε κάποιο από τα 54 τμήματα του 3ου Επιστ. Πεδίου, στα οποία υπήρχε πρόσβαση μόνο από το 3ο Επιστ. Πεδίο.

Ένας αριθμός υποψηφίων που είχε τουλάχιστον 9.059 μόρια θα μπορούσε να πετύχει σε ένα από τα 52 τμήματα στα οποία υπήρχε πρόσβαση, εκτός από το 3ο και από το 2ο Επιστ. Πεδίο.

Επίσης, ένας αριθμός υποψηφίων, του 3ου Επιστ. Πεδίου, που είχε τουλάχιστον 7.784 μόρια θα μπορούσε να πετύχει σε ένα από τα 41 τμήματα στα οποία υπήρχε πρόσβαση (εκτός από το 3ο) και από το 4ο Επιστ. Πεδίο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤ. ΠΕΔΙΟΥ 4 (196 Τμήματα) (*)
Αριθμός Τμημάτων Πρόσβαση από Πεδία Μ. Όρος – Μ. Επιδόσεων (Συντελεστής: 1) Ελάχιστη Βάση με Συντελεστή 0,80
196 4 / 1,4 / 2,4 / 3,4 / 1,2,4 / 2,3,4 /1,2,3,4 9.730 7.784

 

Δεδομένου ότι το 4ο Επιστ. Πεδίο θα είχε πέρσι τη χαμηλότερη ΕΒΕ, η ΕΒΕ αυτή θα ίσχυε για όλα τα 196 τμήματα του Πεδίου, οπότε κανένας υποψήφιος με λιγότερα από 7.784 μόρια, δε θα είχε πρόσβαση σε κάποιο τα τμήματα αυτά.

Σχόλια-Συμπεράσματα:

1. Αυτό που φαίνεται στους παραπάνω πίνακες είναι, σε ποιες περιπτώσεις ένας υποψήφιος δεν θα είχε καμιά πιθανότητα πρόσβασης σε έναν αριθμό ή σε όλα τα τμήματα του Επιστημονικού Πεδίου του.

2. Κανένας υποψήφιος με λιγότερα από 7.784 μόρια, δε θα μπορούσε να εισαχθεί, σε κανένα τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εάν ίσχυαν οι ΕΒΕ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2020.

3. Το ότι ένας υποψήφιος μπορεί να έχει αριθμό μορίων μεγαλύτερο από την ΕΒΕ, δε σημαίνει ότι έχει εξασφαλίσει την πρόσβασή του γενικά ή ακόμη περισσότερο την πρόσβασή του στο τμήμα της επιλογής του. Οι λόγοι είναι οι εξής:

α. Οι ελάχιστες βάσεις που αναφέρονται παραπάνω θα ίσχυαν για τα τμήματα που θα επέλεγαν Συντελεστή ΕΒΕ ίσο με 0,80. Δεδομένου ότι κάποια τμήματα μπορεί να επιλέξουν μεγαλύτερους Συντελεστές ΕΒΕ, αυξάνεται ο αριθμός των υποψηφίων που θα έμεναν εκτός.

β. Ακόμη και εάν ένας υποψήφιος έχει πετύχει αριθμό μορίων μεγαλύτερο από την ή τις ελάχιστες ΕΒΕ για τα τμήματα του Επιστ. Πεδίου του, δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορεί να καλύψει την Ελάχιστη ΕΒΕ των τμημάτων της επιλογής του. Αυτό θα εξαρτηθεί από το ποια τμήματα έχει δηλώσει στο μηχανογραφικό του. Για παράδειγμα, εάν δεν δηλώσει τα τμήματα κάποιων πόλεων ή κάποια άλλα τμήματα με χαμηλές βάσεις, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην εισαχθεί σε κανένα τμήμα ή σχολή.

γ. Ένας υποψήφιος θα πρέπει πλέον να «περνά», καταρχάς, την ΕΒΕ του τμήματός του, αλλά και τη (γνωστή μέχρι τώρα) «βάση» του τμήματός του, η οποία διαμορφώνεται από το βαθμό του τελευταίου εισαχθέντα στο τμήμα αυτό και εξαρτάται από τον αριθμό των εισακτέων και τα μόρια των υποψηφίων που επιλέγουν το συγκεκριμένο τμήμα.

(*) Ο Μέσος Όρος των Μέσων Επιδόσεων των μαθημάτων των Επιστημονικών Πεδίων υπολογίστηκε, κατά προσέγγιση, με βάση τα συγκεντρωτικά βαθμολογικά στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας, έτσι υπάρχει η πιθανότητα πολύ μικρής απόκλισης από τα ολοκληρωμένα αναλυτικά βαθμολογικά στοιχεία. Στη συνέχεια, ο υπολογισμός των ΕΒΕ, έγινε ακριβώς με τον τρόπο που προβλέπεται στο νόμο 4777/21, με βάση δηλαδή τους βαθμούς του συνόλου των υποψηφίων του κάθε Επιστημονικού Πεδίου, συμπεριλαμβανομένων των βαθμών των υποψηφίων των Εσπερινών ΓΕΛ.