Φροντιστήριο Χαϊδάρι

Διόρθωση στο Βιβλίο Λατινικών της Γ’ Λυκείου

Στη σελίδα 23 του βιβλίου των Λατινικών στο οποίο θα διαγωνιστούν οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις εκ παραδρομής αναφέρεται ότι
«Οι δεκαέξι εκτενείς σάτιρες του Μαρτιάλη εμφανίζουν ανάγλυφα την αθλιότητα της ρωμαϊκής πόλης και των κατοίκων της»,
ενώ το ορθό είναι
«Οι δεκαέξι εκτενείς σάτιρες του Ιουβενάλη εμφανίζουν ανάγλυφα την αθλιότητα της ρωμαϊκής πόλης και των κατοίκων της».

Δείτε την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας.