ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2021

Τα φροντιστήρια ΠΕΡΙΤΕΧΝΟ στα πλαίσια της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των μαθητών και των γονέων διοργανώνει WEBINAR επαγγελματικού προσανατολισμού με τίτλο: ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ & ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα της LABORA Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και ομιλητή τον Γεώργιο Γατούδη, Σύμβουλο Εκπαίδευσης & Καριέρας, Επιστημονικό Υπεύθυνο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Labora.

Τα σεμινάρια είναι ξεχωριστά για κάθε επιστημονικό πεδίο και περιλαμβάνουν αναλυτική και στοχευμένη ενημέρωση για κάθε τμήμα. Ενδεικτικά οι θεματικές που θα αναλυθούν είναι οι εξής:

  • οι νέες αλλαγές στο Λύκειο (διπλό μηχανογραφικό, ελάχιστη βάση εισαγωγής, περιορισμός εισακτέων κ.ά.)
  • επαγγελματικές προοπτικές τμημάτων στο σύνολο τους μέσω μιας έξυπνης παρουσίασης και διαχωρισμού των τμημάτων σε ομάδες
  • διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των τμημάτων, πορεία των βάσεων και νέα δεδομένα
  • αναφορά σε βασικές εγκυκλίους (μετεγγραφές, ειδικές κατηγορίες κ.λπ.)
  • ορθή μεθοδολογία συμπλήρωσης μηχανογραφικού
  • επαγγέλματα του μέλλοντος με τα νέα δεδομένα της πανδημίας
  • ερωτήσεις κοινού και επίλυση αποριών

 

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν  την Τρίτη 6/7/2021, στις 17:00 1ο/4ο πεδιο και την Τετάρτη 7/7/2021 για τα πεδία 2ο/3ο Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και οδηγίες σύνδεσης, μπορείτε να συμπληρώσετε την φορμα ή να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα :210/ 5985307/ 5823173/ 5815830.

 

Το σεμινάριο ειναι δωρεάν και ο αριθμός των συμμετοχών περιορισμένος.