Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Ελλιπών Δικαιολογητικών Υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών (12-6-19)

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ότι, αναρτήθηκε στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ:6ΑΩ66-ΕΩΒ), η οποία αφορά παράταση της προθεσμίας υποβολής εκκρεμών δικαιολογητικών για τους υποψήφιους των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, μέχρι 14 Ιουνίου 2019 και ώρα 23:59.

Τονίζεται ότι η παράταση αφορά μόνο σε υποψήφιους με ελλιπή δικαιολογητικά, τα ονόματα των οποίων είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες των εξεταστικών κέντρων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν άμεσα τα εκκρεμή δικαιολογητικά στα εξεταστικά κέντρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να μεριμνήσουν για την επιβεβαίωση της ορθής παραλαβής τους.