Οι Νέοι Συντελεστές Βαρύτητας ανά Τμήμα σε 10 ΑΕΙ

Αλλάζουν ριζικά από τις φετινές πανελλαδικές τα δεδομένα της πρόσβασης καθώς εισάγονται, ανάμεσα σε άλλες αλλαγές και διαφορετικοί Συντελεστές Βαρύτητας υπολογισμού των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ.

Μέχρι τώρα σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο ΓΕΛ και Τομέα ΕΠΑΛ υπήρχε συγκεκριμένη βαρύτητα για καθένα από τα 4 Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα. Για παράδειγμα στα Επιστ. Πεδία των ΓΕΛ, υπήρχε ένα μάθημα με Συντελεστή Βαρύτητας 33%, ένα με Συντελεστή Βαρύτητας 27% και 2 μαθήματα με 20%. Επίσης σε περίπτωση εξέτασης σε Ειδικό Μάθημα, ο Συντελεστής Βαρύτητας ήταν 10% ή 20% (επιπλέον των ποσοστών των 4 μαθημάτων). Έτσι ο κάθε υποψήφιος είχε τον ίδιο συνολικό αριθμό μορίων, για τα 4 βασικά μαθήματα, για όλα τα τμήματα του Επιστημονικού Πεδίου του.

Από φέτος το κάθε τμήμα θα ορίζει τους Συντελεστές Βαρύτητας των τεσσάρων πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων (με ελάχιστο ποσοστό για το καθένα το 20%) και των ειδικών μαθημάτων. Με τη ρύθμιση αυτή, από τις Πανελλαδικές του 2022, ο κάθε υποψήφιος θα έχει διαφορετικό αριθμό μορίων για κάθε τμήμα, ακόμα και για τμήματα με το ίδιο ή παρεμφερές επιστημονικό αντικείμενο.

Οι νέοι Συντελεστές Βαρύτητας των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων μαθημάτων, για τις σχολές των ενστόλων και για τις ΑΣΤΕ (Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων), έχουν δημοσιευτεί σε ΦΕΚ από το περασμένο καλοκαίρι.

Χθες δημοσιεύθηκαν, από την Καθημερινή, οι εισηγήσεις 10 ΑΕΙ για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των τμημάτων τους.

Δείτε τις εισηγήσεις των 10 ΑΕΙ για τους Συντελεστές Βαρύτητας των υποψηφίων των ΓΕΛ και τους Συντελεστές των Σχολών Ενστόλων και ΑΣΤΕ που έχουν ήδη δημοσιευτεί ΕΔΩ.