Φροντιστήριο Χαϊδάρι

Μετατροπή των Τριετών ΑΣΤΕ σε Τετραετή

Το Πρόγραμμα σπουδών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού έγινε τετραετές. (ΦΕΚ 5824/Β/30-12-2020)

Η απόφαση για το 4ετές πρόγραμμα ισχύει για όσους σπουδαστές εισάγονται στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής. (ΦΕΚ 5057/Β/1-11-2021)

Οι ήδη εγγεγραμμένοι σπουδαστές έως και το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών, ως ίσχυε κατά τον χρόνο εισαγωγής τους στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3917/30.3.2006 (Β΄ 443) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Πρόγραμμα σπουδών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε.) του Ο.Τ.Ε.Κ., η ισχύς της οποίας παύει αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση των σπουδών τους».