Επιστημονικά Πεδία Μηχανογραφικού ΓΕΛ: Κατανομή Σχολών & Τμημάτων (29-5-19)

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργού Παιδείας για την κατανομή των σχολών και τμημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται σε ποια τμήματα και σχολές έχουν πρόσβαση οι απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού από την οποία αποφοίτησαν και τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν πανελλαδικά.

Σημειώνεται ότι, όπως διευκρινίζεται στην απόφαση του Υπουργού Παιδείας, συμπεριλαμβάνονται και τμήματα που δε θα λειτουργήσουν από φέτος (2019-20), αλλά από την περίοδο 2020-21 ή αργότερα και θα βρίσκονται τα επόμενα χρόνια στο Μηχανογραφικό Δελτίο. Επομένως τα τμήματα που αναφέρονται στο ΦΕΚ δεν ταυτίζονται απολύτως με τα τμήματα του Μηχανογραφικού του 2019.

Στην απόφαση συμπεριλαμβάνονται επίσης και άλλες ρυθμίσεις για τον τρόπο διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2019 για τους υποψηφίους των ΓΕΛ.

Δείτε εδώ τα ΦΕΚ με τις σχολές και τα τμήματα:

– Των 4 Επιστημονικών Πεδίων των Αποφοίτων ΓΕΛ του 2019 ή Επόμενων Χρόνων.

– Των 5 Επιστημονικών Πεδίων των Αποφοίτων του 2017 που θα υποβάλλουν μηχανογραφικό και πάλι το 2019.