Ανακοινώθηκαν οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης (Ε.Β.Ε.) των Πανελλαδικών του 2022 (με Παράδειγμα)

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκαν οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) όλων των τμημάτων των πανεπιστημίων και των σχολών ενστόλων, καθώς και οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών που θα ισχύσουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2022. Υπάρχουν αρκετές αλλαγές σε σχέση με τους Συντελεστές ΕΒΕ που ίσχυσαν το 2021.

Οι συντελεστές που αποφασίστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας είναι αυτοί που προτάθηκαν από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και τα Συναρμόδια Υπουργεία. Η απόφαση στάλθηκε για δημοσίευση σε ΦΕΚ.

Δείτε τους Συντελεστές ΕΒΕ που θα ισχύσουν στις Πανελλαδικές του 2022 ΕΔΩ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΒΕ: ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Οι Συντελεστές ΕΒΕ αποτελούν μια πολύ κρίσιμη μεταβλητή για τον καθορισμό της Ελάχιστης Βάσης ενός τμήματος από την οποία εξαρτάται η δυνατότητα πρόσβασης στο τμήμα για πολλούς υποψηφίους.

Η Ελάχιστη Βάση ενός τμήματος προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του Συντελεστή ΕΒΕ επί το Μέσο Όρο των 4 Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων, του Επιστημονικού Πεδίου στο οποίο ανήκει το τμήμα. Ο Συντελεστής ΕΒΕ του κάθε τμήματος κυμαίνεται ανάμεσα στο 0,8 και το 1,2.

Επομένως εάν πέρσι ο Μ. Όρος των τεσσάρων μαθημάτων, το 2021, ήταν 12 και ο Συντελεστής ΕΒΕ ήταν 1, η ΕΒΕ του τμήματος το 2021 ήταν 12 Χ 1 = 12.

Εάν ο Συντελεστής ΕΒΕ το 2022 μειωθεί σε 0,8, η αντίστοιχη ΕΒΕ θα ήταν: 12 Χ 0,8 = 9,6.

Εάν ο Συντελεστής ΕΒΕ το 2022 αυξηθεί σε 1,2, η αντίστοιχη ΕΒΕ θα ήταν: 12 Χ 1,2 = 14,4.

Με αντίστοιχο τρόπο λειτουργεί ο Συντελεστής ΕΒΕ και υπολογίζεται η ΕΒΕ για το κάθε Ειδικό Μάθημα των Πανελλαδικών: Μ. Όρος Βαθμών Ειδικού Μαθήματος Χ Συντ. ΕΒΕ Ειδικού Μαθήματος. Στα Ειδικά Μαθήματα ο Συντελεστής ΕΒΕ κυμαίνεται ανάμεσα στο 0,7 και το 1,1.