Αιτήσεις Συμμετοχής στις Πανελλαδικές του 2020: Μέχρι 9 Απριλίου (27-3-20)

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις πανελλαδικές για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) μπορούν να υποβληθούν από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου ως και την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020.

Η προθεσμία για φέτος ορίζεται από την για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων διαφοροποιείται λόγω των εκτάκτων καταστάσεων. Με εγκυκλίους που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, για όλες τις κατηγορίες υποψηφίων, καθορίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών.

Η διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά, εξ αποστάσεως και με απλά βήματα. Η Αίτηση – Δήλωση αποστέλλεται με mail από τους υποψηφίους στο Λύκειό τους και καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στα Λύκεια. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία πρέπει να τηρηθεί από όλους τους υποψηφίους.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα εξαρτηθούν από τα δεδομένα αναφορικά με την εξάπλωση του κορονοϊού και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, βασική επιδίωξη είναι αυτές να διεξαχθούν όσο το δυνατόν πιο κοντά στις καθιερωμένες ημερομηνίες.

Δείτε τις εγκυκλίους για τις διάφορες κατηγορίες υποψηφίων:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΕΛ – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:

Εγκύκλιος ΓΕΛ-ΝΕΟ
Αίτηση ΓΕΛ-ΝΕΟ
Οδηγίες για Αίτηση ΓΕΛ-ΝΕΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΕΛ – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:

Εγκύκλιος ΓΕΛ-ΠΑΛΑΙΟ
Αίτηση ΓΕΛ-ΠΑΛΑΙΟ
Οδηγίες για Αίτηση ΓΕΛ-ΠΑΛΑΙΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΑΛ:

Εγκύκλιος ΕΠΑΛ
Αίτηση Ημερησίων ΕΠΑΛ
Οδηγίες για Αίτηση Ημερησίων ΕΠΑΛ
Αίτηση Εσπερινών ΕΠΑΛ
Οδηγίες για Αίτηση Εσπερινών ΕΠΑΛ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ:

Εγκύκλιος Υποψηφίων με Αναπηρία και Ειδ. Εκπ. Ανάγκες ή Μαθησιακές Δυσκολίες

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ:

Αίτηση Μουσικών ΓΕΛ-ΝΕΟ
Αίτηση Μουσικών ΓΕΛ- ΠΑΛΑΙΟ
Αίτηση Μουσικών ΕΠΑΛ
Κατάλογος Μουσικών Οργάνων