Φροντιστήριο Χαϊδάρι

Ένα Μηχανογραφικό για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση φέτος – Χωρίς Περιορισμό Επιλογών

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, αναφέρεται ότι κατατέθηκε τροπολογία με την οποία αναστέλλονται και δε θα ισχύσουν στις Πανελλαδικές του 2022:

Α. Ο περιορισμός των επιλογών στο Μηχανογραφικό Δελτίο που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών του 2022. Σύμφωνα με το νόμο 4186/2021, οι υποψήφιοι ΓΕΛ θα μπορούσαν να επιλέξουν μέχρι το 10% των τμημάτων του Επιστημονικού Πεδίου τους και του ΕΠΑΛ το 20% των τμημάτων.

Η δυνατότητα συμπλήρωσης 2ου Μηχανογραφικού Δελτίου, για τα τμήματα και σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τους υποψηφίους που δεν πέτυχαν σε κάποιο τμήμα με το 1ο Μηχανογραφικό Δελτίου. Στο 2ο Μηχανογραφικό Δελτίο, θα ήταν διαθέσιμα τα τμήματα με τις θέσεις που «περίσσεψαν» από το 1ο Μηχανογραφικό Δελτίο.

Η διάταξη αυτή κρίθηκε απαραίτητη, σύμφωνα με το σκεπτικό του Υπουργείου Παιδείας, για δύο, κυρίως, λόγους, που επήλθαν αμφότεροι από την πρώτη εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής:

Αφ’ ενός, διότι το 93% των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, χάρη στην ΕΒΕ, πέτυχαν την εισαγωγή τους σε Σχολή ή Τμήμα μεταξύ των 10 πρώτων επιλογών τους, επομένως περιορίστηκε δραστικά η τυχαία εισαγωγή σε χαμηλής προτεραιότητας για τον υποψήφιο Σχολές ή Τμήματα.

Αφ’ ετέρου, προκειμένου να υπάρξει επαρκές χρονικό διάστημα εφαρμογής του συστήματος καθορισμού των συντελεστών βαρύτητας από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ώστε να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα και των υποψηφίων, εν όψει της επιλογής τους.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα μπορούν να συμπληρώσουν και φέτος Μηχανογραφικό Δελτίο για τα δημόσια ΙΕΚ.