Τμήματα Σύγχρονης Μελέτης Γυμνασίου

Οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα μας οδηγούν τα τελευταία χρόνια σε μια πρωτοτυπία, τηδημιουργία τμημάτων σύγχρονης μελέτης για μαθητές του Γυμνασίου.

Στα φροντιστήρια Περίτεχνο, οι μαθητές:

 • Μαθαίνουν να δουλεύουν μόνοι τους.
 • Χωρίζονται σε ολιγομελείς ομάδες.
 • Εργάζονται με την εποπτεία και την καθοδήγηση Φιλολόγων, Μαθηματικών και Φυσικών και όχι με την απλή επίλυση των ασκήσεων από τους καθηγητές.
 • Εκπαιδεύονται στον σωστό τρόπο μάθησης και εμπέδωσης της ύλης.
 • Προετοιμάζοναι στα σχολικά μαθήματα με ιδιαίτερη έμφαση στη Νεοελληνική Γλώσσα, τα Αρχαία, την Ιστορία, τη Φυσική, τη Χημεία και τα Μαθηματικά.

Επιπλέον παροχές:

 • Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού (ανάλυση από καταρτισμένο άτομο)
 • Τεστ προσωπικότητας (ανάλυση από καταρτισμένο άτομο)
 • Επαναληπτικές ασκήσεις πριν από κάθε διαγώνισμα
 • Σεμινάρια διαχείρισης χρόνου
 • Ενημέρωση γονέων
 • Ειδικά προσαρμοσμένα προγράμματα σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 • Τα μαθήματα πραγματοποιούνται και διαδικτυακά