Φροντιστήριο Χαϊδάρι

Τμήματα Σύγχρονης Μελέτης Γυμνασίου

Οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα μας οδηγούν τα τελευταία χρόνια σε μια πρωτοτυπία, τηδημιουργία τμημάτων σύγχρονης μελέτης για μαθητές του Γυμνασίου.

Στα φροντιστήρια Περίτεχνο, οι μαθητές:

 • Μαθαίνουν να δουλεύουν μόνοι τους.
 • Χωρίζονται σε ολιγομελείς ομάδες.
 • Εργάζονται με την εποπτεία και την καθοδήγηση Φιλολόγων, Μαθηματικών και Φυσικών και όχι με την απλή επίλυση των ασκήσεων από τους καθηγητές.
 • Εκπαιδεύονται στον σωστό τρόπο μάθησης και εμπέδωσης της ύλης.
 • Προετοιμάζοναι στα σχολικά μαθήματα με ιδιαίτερη έμφαση στη Νεοελληνική Γλώσσα, τα Αρχαία, την Ιστορία, τη Φυσική, τη Χημεία και τα Μαθηματικά.

Επιπλέον παροχές:

 • Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού (ανάλυση από καταρτισμένο άτομο)
 • Τεστ προσωπικότητας (ανάλυση από καταρτισμένο άτομο)
 • Επαναληπτικές ασκήσεις πριν από κάθε διαγώνισμα
 • Σεμινάρια διαχείρισης χρόνου
 • Ενημέρωση γονέων
 • Ειδικά προσαρμοσμένα προγράμματα σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 • Τα μαθήματα πραγματοποιούνται και διαδικτυακά