Τμήματα Σύγχρονης Μελέτης Δημοτικού

Τα φροντιστήρια Περίτεχνο διαφοροποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης και προσφέρουν μαθήματα σύγχρονης μελέτης για μαθητές του Δημοτικού.

Τμήματα Σύγχρονης Μελέτης Γυμνασίου

Οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα μας οδηγούν τα τελευταία χρόνια σε μια πρωτοτυπία, τη δημιουργία τμημάτων σύγχρονης μελέτης για μαθητές του Γυμνασίου.