Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Αρχαία Ελληνικά
Νεοελληνική Γλώσσα
Νεοελληνική Λογοτεχνία
Μαθηματικά
Φυσικά-Βιολογία

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά
Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά
Νεοελληνική Γλώσσα
Νεοελληνική Λογοτεχνία
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Άλγεβρα
Γεωμετρία
Φυσική
Χημεία
Νεοελληνική Γλώσσα
Αρχαία Ελληνικά

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Θετικές σπουδές

Μαθηματικά προσανατολισμού
Άλγεβρα
Φυσική προσανατολισμού
Φυσική γενικής παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα
Χημεία
Βιολογία

Ανθρωπιστικές σπουδές

Αρχαία Ελληνικά
Γραμματική
Νεοελληνική Γλώσσα
Λατινικά
Ιστορία

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Θετικές σπουδές

Χημεία
Φυσική
Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά
Βιολογία

Ανθρωπιστικές σπουδές

Νεοελληνική Γλώσσα
Αρχαία Ελληνικά
Ιστορία
Λατινικά
Βιολογία Γενικής Παιδείας

Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Βιολογία Γενικής Παιδείας